27 November 2010

Kursus Pensiswazahan Guru

A. IKLAN PERMOHONAN


Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah(PPPBS) yang sedang berkhidmat di Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri(JPN)/Pejabat Pelajaran Daerah(PPD)/sekolah rendah/sekolah menengah/sekolah bantuan kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memohon mengikuti Program Pensiswazahan Guru(PPG) Mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).1. KETERANGAN PROGRAM

1.1 Nama Program : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG)

1.2 Tempoh Pengajian : Empat Tahun

1.3 Mod Kursus : Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

1.4

Program ini dijalankan secara mod Pendidikan Jarak Jauh di Institut Pendidikan Guru(IPG)/Institusi Pengajian Tinggi Awam(IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta(IPTS). Peserta yang lulus peperiksaan dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda.

2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

2.1 Warganegara Malaysia.

2.2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah(PPPBS) yang sedang berkhidmat di Bahagian/JPN/PPD/sekolah rendah/sekolah menengah/sekolah bantuan kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.3 Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Mac 2011.

2.4 Telah disahkan jawatan.

2.5 Tidak berdaftar dengan mana-mana universiti sebagai pelajar sepenuh masa/ separuh masa/sambilan dengan tajaan KPM.

2.6 Memiliki Diploma Pendidikan/Penguruan atau Sijil Penguruan.
3. SYARAT TAMBAHAN

3.1
Mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru terlatih secara berterusan lebih daripada 3 tahun.

3.2
Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum.

3.3
Mempunyai kesihatan yang baik.

3.4
Mempunyai purata markah laporan prestasi perkhidmatan yang baik bagi 3 tahun yang terkini .
4. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

4.1

Calon yang masih dalam tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib.

4.2

Calon yang tidak menamatkan kursus tanpa alasan yang munasabah (Contoh: PGSR/PJJ KPM/OUM).

4.3

Peminjam tegar pinjaman pelajaran Kerajaan.
5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN


A.
Sekolah Rendah.


Bil.
Bidang
Bil.
Bidang
1. Bahasa Melayu 10. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
2. Bahasa Inggeris 11. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
3. Bahasa Cina 12. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
4. Bahasa Tamil 13. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
5. Sains 14. Pendidikan Seni Visual
6. Matematik 15. Pendidikan Muzik
7. Kemahiran Hidup 16. Pendidikan Bimbingan
8. Pendidikan Islam 17. Pendidikan Pemulihan
9. Pendidikan Khas 18 Pendidikan Awal Kanak-Kanak


B.
Sekolah Menengah.


Bil.
Bidang
Bil.
Bidang
1. Bahasa Melayu 11. Perakaunan
2. Bahasa Inggeris 12. MataPelajaran Vokasional/Aliran Vokasional(MPV/MPAV)
3. Bahasa Cina 13. Kemahiran Hidup
4. Bahasa Tamil 14. Bimbingan dan Kaunseling
5. Bahasa Arab 15. Pendidikan Islam
6. Sains 16. Pendidikan Khas
7. Sains Sukan 17. Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
8. Matematik 18. Pendidikan Seni Visual
9. Sejarah 19. Pendidikan Muzik
10. Geografi

6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

6.1
Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://apps.emoe.gov.my/kdp/ppg mulai 22 November 2010.6.2
Calon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut dan meneliti Panduan Permohonan serta memahami tatacara membuat permohonan secara talian.

6.3
Calon dibenarkan mengemukakan satu permohonan sahaja.

6.4
Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
7. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan bagi Ambilan 2011 ditutup pada 7 Januari 2011
8. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :
Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 3, Blok E13, Parcel E Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (u.p. : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar) No. Telefon : 03-88841234/1245/1260 dan (u.p. : Unit Peningkatan Akademik) No. Telefon : 03-88841323/1223


Bahagian Pendidikan Guru Cawangan Sabah d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Peti Surat 10491 88805 Kota Kinabalu Sabah No. Telefon : 088-236804

Bahagian Pendidikan Guru Cawangan Sarawak Jalan Kolej 93259 Kuching Sarawak No. Telefon : 082-258045

26 November 2010

Bahan KSSR

Bahan sokongan KSSR Tahun 1 dan 2
1.Buku Panduan
2. Rancangan Tahunan dan Dokumen Standard (versi BC)
3. Lembaran kerja BI KSSR Tahun1
4. Muat turun RPT subjek lain
5. Muat turun RPT, RPH,Borang Pentaksiran KSSR, LINUS,Program Transisi,software,standard prestasi dan diskriptor
6. muat turun video untuk p & P ( BC,,BI,MT)
7. foto abm kssr
8.Lembaran kerja (pengukuhan )
9. Pend. Seni-membuat kraf tangan(versi bahasa mandarin )
10. muat turun realplayer untuk muat turun video p&p
11.Borang pentaksiran KSSR,bahan LINUS,bahan Protim,bahan sokongan KSSR,soalan percubaan UPSR 2010,bahan sokongan Bahasa Cina dan RHP Bahasa Inggeris.

12KSSR BM国语
13.Standard Prestasi PBS KSSR

14. ht...tp://www.facebook.com/home.php?sk=group_153789954673317&ap=1

15. printable English vocabulary worksheets


16 Power point frame

17. Learn English web

18 Learn single word

19.Cursive writing printable worksheets
1) Bahasa Cina

(i) http://www.chineseetymology.org/ (汉字不同年代的演变图形)

(ii) http://sjkcwahkeow.schools.officelive.com/Download.aspx (小学2499个汉字笔顺和发音软件 ,一年级华语:第一课生字(田字格) , 一年级华语生字笔顺PowerPoint版, 一年级课文幻灯片及古诗MTV/Karaoke)

(iii) http://cid-3d03c260e26adcf8.skydrive.live.com/home.aspx?sa=348996434 (KSSR 一年级华文古诗, KSSR一年级华语课文, KSSR一年级古诗高清RMVB版, KSSR一年级课文古诗MP3 , 排课软件)

(iv) http://zone.gushi8.com.cn/html/33/category-catid-133.html (看图学儿歌)

(v) http://www.baobao88.com/bbmusic/erge/ (儿童儿歌)

(vi) http://www.thn21.com/base/Index.html (语文的知识,例如语音,句子,文字,短语,标点符号等等)

(vii) http://www.thn21.com/base/ying/23317.html (多音字趣味学习口诀)

(viii) http://hbteachers.cn/sc/jx/Index.html (写话图)

(ix) http://greenbd.info/video/t9C4eAZOCIA/ (《说说唱唱》)

(x) http://www.warm372.com/blog/ (《说说唱唱》系列,有许多古诗,语文知识,绕口令及歌谣的VIDEO)

(xi) http://www.tom61.com/ (儿歌)

(xii) http://www.xxjxsj.cn/ (华语教学)

(xiii) http://www.61flash.com/ (teaching flash)

(xiv) http://blog.huayuworld.org/busyzzzbird (汉语拼音的VIDEO)2) Bahasa Melayu

(i) http://cikguhaidi.wordpress.com/category/strategi-pengajaran-bahasa-melayu/ (teaching ideas for BM (kelas perdana & kelas pemulihan), worksheets, softwares)3) Bahasa Inggeris

(i) http://www.writingwizard.longcountdown.com/multi-word_handwriting_worksheet_maker.html (to create own writing worksheets)

(ii) http://www.youtube.com/watch?v=Fotkt0dPra0 (Super Simple ABCs Phonics Fun: J-R)

(iii)http://www.youtube.com/watch?v=1pCFfkqmU2A (Super Simple ABCs Phonics Fun: A - I)

(iv) http://www.tut-world.com/index.html (interesting ways of giving worksheets)

(v) http://amazingsounds.iespana.es/aseanimal.htm (Sounds of animals)

(vi) http://elt4primaryschool.blogspot.com/ (English Language Teaching For Primary School)

(vii) http://xidong.net/File001/File_44610.html (儿童学英语flash)

(viii) http://www.61py.com/ (儿歌,儿童故事,教学娱乐及儿童知识的video)

(ix) http://en.juren.com/news/200907/149760.html (英语动画歌曲 54首经典童谣 FALSH下载)

(x) http://guest.portaportal.com/rufus (Flash about english phonics,math)

(xi) http://bbs.jiyifa.cn/read.php?tid=10432 (少儿情境英语宝典)
(xii)laman web BI yang amat berguna4) Matematik

(i) http://www.kid520.com/study/view-273311-1.html (玩具的数字颜色绘画线描)5) Dunia Sains & Teknologi

6) Dunia Seni

(i) http://www.61diy.com/ (many simple and different ways of doing crafts and drawings)

(ii) http://pic.baobao88.com/jianbihua/katong/201012/38442.html (涂色图)

(iii) http://www.educationalcoloringpages.com/disney.html (Free Disney Coloring Pages)

(iv) http://youjiao.hongen.com/Article/jxqy/jjzz/ (手工&教具制作)

(v) http://www.kikisweb.de/crafting/crafting.htm (手工)

(vi) http://www.qicaipan.com/

(vii) http://youjiao.hongen.com/Article/jxqy/jjzz/201012/4486.html(手工)7) Dunia Muzik

(i) http://sjkcwahkeow.schools.officelive.com/MuzikY1.aspx (一年级音乐华语版 & 国语版)8) Pendidikan Moral

(i) http://baiyuan.cnpkm.com/ArticleDetail.aspx?DetailID=354537 (小胖的故事)9) Pendidikan Jasmani

10) Pendidikan Kesihatan

(i) http://www.youku.com/playlist_show/id_2441692.html?page=1&mode=pic&ascending=1 (儿童安全教育movie)

(ii) http://jingsai.ciwong.com/hubei/learn04.aspx (校外安全知识学习)

(iii) http://www.communication4all.co.uk/http/AllAboutMe.htm (different facial expressions)11) Mix

(1) http://skdua.blogspot.com/ (teachings ideas and ABM)

(2) http://kulaijaya.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3Arancangan-tahunan-linus&catid=48%3Aunit-pengurusan-akademik&Itemid=70 (Rancangan Tahunan LINUS)

(3) http://www.docin.com/ (幼儿/小学教育)

(4) www.moe.gov.my/bpk (Standard Kurikulum KSSR & Bahan sokongan)

(5) teacher.cari@yahoo.com (password:RPT2008) (Yearly Plans for all KBSM subjects)

(6) http://pelajaranperak.gov.my/v2/modules/mastop_publish/files/files_4adebd32d42e2.pdf (SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran)

(7) http://www.4shared.com/account/dir/plowCPFw/sharing.html?rnd=4 (槟州PPD Timur Laut上载PBS资料)

(8) http://learnenglishisgood.blogspot.com/ (documents about KSSR)

(9) http://creator.zoho.com/hznmelaka/a-community-bulletin-board/#Page:View_Announcement_Entry_Bulletin_Board (KSSR info, RPT, RPH)

(10) http://www.xxkt.cn/ (小学课堂在线 语文课堂 数学课堂 英语课堂 音乐课堂)

(11) http://cid-f18f3c4001eb7d4d.office.live.com/browse.aspx/Bahan%20KSSR%20%5E0%20SPPK (KSSR info)

(12) http://syazalina83.blogspot.com/ (RPH TMK dalam semua matapelajaran, Contoh RPH)

(13) http://hi.baidu.com/kin1001/blog/item/c49380a1ca120b8c471064f9.html (破冰游戏大全)

(14) http://cid-1dcdf9543df2a236.office.live.com/browse.aspx/.Public (SPPK)

(15) http://e-library-sjkctc.weebly.com/ (作文导航)

(16) http://ppdmuar.my/utama/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=154&Itemid=62 (info about SPPK)

(17) http://praskus.blogspot.com/ (Teaching aids such as power point,pictures,cards and etc ---BM & BI)

(18) http://www.pomoho.com/baby/baby,video (儿童的video)

(19) http://www.kid520.com/Learn/ (许多科目的flash)

(20) http://epkhas.ses.usm.my/search/results/+nombor (pictures)

(21) http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2007/12/12/91455.html (怎样利用EXCEL制作田字格描红练习字帖)

(22) http://www.font.com.cn/ (不同的字体下载)

(23) http://cid-3d03c260e26adcf8.skydrive.live.com/home.aspx?sa=348996434 (马来西亚华文小学资料天地)

(24) http://www.hwjyw.com/zyzx/jjzz/ (中国华文教育网-教具制作)
www.facebook.com

23 November 2010

Majlis Perpisahan dan Hari Penyampaian HadiahGuru Besar,Pn.Siow Set Fun menyampaikan ucapan.

Pengerusi PIBG,En. Fun Chee Chong menyampaikan ucapan.

Pengerusi Jemaah Pengurus Sekolah , En. Sam menyampaikan ucapan.

Murid prasekolah.

SESSI PENYAMPAIAN HADIAH
-PERTANDINGAN DALAMAN
SESSI PENYAMPAIAN HADIAH
-PERTANDINGAN LUAR


Piala GL Printing


Pemain ke peringkat kebangsaan.

HADIAH UNTUK PERKHIDMATAN CEMERLANG

SPBT

Pustakawan
Pengawas

JASAMU DIHARGAI-Terima kasih atas sokongan moral dan bantuan kewangan kepada pasukan bola tampar sekolah ini.

Mrs. Chang

En. Sam
En. Fun

Murid cemerlang akademik -Tempat 1 - Tempat 5

PENGANUGERAHAN PELAJAR CEMERLANG 7A UPSR 2010
Chai Ee Yuan
Dennis Chang
Fong Swee Qi
Yong Jing Ting
Pelajar 7A bersama Pn. Siow, Guru Besar sekolah ini.
Pelajar mendapat sekurang-kurangnya 1A bergambar dengan wakil dari Tokong Cina Air Bemban,En.Sim.
Pelajar lulus semua mata pelajaran UPSR 2010 bergambar bersama En. Sam setelah menerima insentif .
Pelajar 7A menerima insentif PIBG
19 orang pelajar lulus semua mata pelajaran UPSR 2010 yang menerima insentif bergambar bersama Guru Besar, wakil Tokong Cina Air Bemban,ahli-ahli PIBG dan Jemaah Pengurus Sekolah.


ANUGERAH MURID CONTOH-TAJAAN EN. FONG CHEE SENG(PENAUNG JEMAAH PENGURUS SEKOLAH )
Prasekolah
Tahun 1
Tahun 2

Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Semua murid contoh bergambar bersama dengan anak lelaki En. Fong Chee Seng, Fong Wee Kwee.


Fong Swee Qi- Murid Contoh Keseluruhan 2010

Adik Fong bergambar dengan Pengerusi PIBG,En Fun Chee Chung(kiri),ibu bapa,Pn.Siow(Guru Besar) dan Pengerusi Jemaah Pengurus Sekolah(En.Sam )

PENERIMAAN SIJIL DAN SURAT TAMAT PERSEKOLAHAN TAHUN 6
Ketua darjah : Lee Qian Min
Penolong ketua darjah : Chan Thing Pei

JASA SEKOLAH DIKENANG
Wakil murid tahun 6,Chai Ee Yuan menyerahkan sumbangan kepada Guru Besar, Pn.Siow Set Fun.

TERIMA KASIH CIKGU
Wakil murid Tahun 6, Fong Swee Qi menyampaikan hadiah kepada semua guru sebagai tanda kenang-kenangan atas jasa yang dicurahkan sepanjang persekolahan mereka di sekolah ini.


SEPATAH DUA KATA DARIPADA WAKIL MURID TAHUN 6

Fong Chuan Hui menyampaikan ucapan bagi pihak murid-murid Tahun 6 yang akan meninggalkan bangku sekolah rendah.


PERSEMBAHAN PENTAS
Murid prasekolah
Wong Min Xuan- Tahun 4
Murid-murid Tahun 1
Pertunjukan fesyen oleh murid-murid prasekolah
Tahun 6
Tahun 4

Gabungan Tahun 4 dan 5
Gabungan Tahun 5 dan 6
Adik Chan Jia Yee-persembahan keyboard

Persembahan Tahun 2
Persembahan Pianika dan nyanyian Tahun 3
Sayonara..Sayonara sampai berjumpa lagi.Sayonara murid-murid Tahun 6.

JAMUAN MAKAN DI RESTORAN KELAPA SAWIT DAN MERAIKAN HARI JADI GURU DAN STAF (BULAN JULAI HINGGA DISEMBER 2010)
Pn. Siow Set Fun menerima hadiah hari jadi dari pengerusi PIBG,En.Fun Chee Chung.

Pn. Kee bersama guru, staf dan murid Tahun 6 beragama Islam.
Pn. Siow dan Pn. Kee bersama guru, staf dan murid Tahun 6 beragama Islam.
Nurhaslizam bin Abu menerima hadiah hari jadi.
Cik Chew Pey Pey menerima hadiah hari jadi.
Pn. Chong Nyok Mooi menerima hadiah hari jadi.
Pn. Kee Siew Choo menerima hadiah hari jadi.
Pn. Sairu Binti Yaacob menerima hadiah hari jadi.
Pn. Tan Siew Hon menerima hadiah hari jadi.
En. Ling Soon Seng menerima hadiah hari jadi.
Semua guru dan staf yang menyambut hari jadi (Julai - Dis ) bergambar bersama En. Fun( kiri )