18 Mac 2009

Jasa Baik Jemaah Pengurus Sekolah SJKC Bemban

Terima kasih diucapkan kepada Jemaah Pengurus Sekolah SJKC Bemban kerana begitu prihatin telah menggantikan pintu-pintu setiap bilik darjah dan menyediakan sistem penghadang cahaya dan hujan.