21 Mac 2011

PANDUAN RUNDING CARA PPKKPS BERSAMA PENGETUA/ GURU BESAR TAHUN 2011PANDUAN RUNDING CARA PPKKPS BERSAMA PENGETUA/ GURU BESAR TAHUN 2011


1. Pihak sekolah dapat menyatakan hala tuju sekolah dengan jelas dan berkesan1.1 objektif1.2 kekuatan dan kelemahan (SWOT)
1.3 cadangan penambahbaikan

1.4 perkara yang boleh dibantu untuk meningkatkan prestasi sekolah
2. Kemenjadian Murid
2.1 Kurikulum


2.1.1 perancangan strategi sekolah

2.1.2 headcount dan PLAN-J


2.2 Ko-kurikulum

2.2.1 program pembangunan sukan

2.2.2 program 1 murid 1 sukan


2.3 Hal ehwal murid

2.3.1 program sahsiah2.4 Pengiktirafan

2.4.1 mendapat pengiktirafan dari mana-mana pihak
3. Sumber Manusia

3.1 Profesionalisme keguruan

3.2 Perkembangan staf


3.3 Benchmarking
4. Pengurusan Kewangan
4.1 Audit kewangan


4.2 Dasar penjimatan