24 Ogos 2010

Hari Malaysia

Warta Kerajaan bertarikh 9 November 2009 yang dengan sendirinya memaklumkan bahawa tarikh 16 hb September setiap tahun bermula dari tahun 2010 sebagai hari kelepasan am bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang dikenali sebagai “Hari Malaysia” sebagai tambahan kepada hari yang disebut dalam Jadual Pertama Akta.

Sila muat turun dokumen di bawah untuk rujukan tuan.

http://www.kulaijaya.net/attachments/1300_Warta%20Kerajaan%20Hari%20Malaysia.pdf