23 November 2008

Murid Prasekolah 2008Selamat memasuki alam persekolahan baru 2009 sebagai murid Tahun 1 SJKC Bemban!