24 Oktober 2008

Bantuan kepada mangsa gempa bumi di Si Chuan